Apollo Slogan
This is an example of a HTML caption with a link.

Še o gotovinskem poslovanju

Novica objavljena: 16.01.2012

Dne 27.12.2011 je stopila v veljavo sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Od uveljavitve do danes smo prejeli mnogo vprašanj v zvezi s tem, prav tako pa tudi nekaj novih informacij in tolmačenj. V nadaljevanju navajamo nekaj napotkov in pravil, ki se jih morate držati pri poslovanju z gotovino.

Spremembe se nanašajo predvsem na dva sklopa:

1. Omejitev gotovinskih plačil dobaviteljem za dobave blaga oz. storitev na 50 EUR
2. Prepoved izplačil dohodkov iz delovnega razmerja vključno s povračili stroškov zaposlenim osebam.

Poglejmo si obe spremembi bolj natančno.

1. Gotovinska plačila dobaviteljem do 50 EUR

Osnovno pravilo: kupec (pravna oseba, sp)  lahko od dobavitelja (pravne osebe,sp) kupi in plača v gotovini blago ali storitve, če račun ne presega 50 EUR. Če je posamezni račun večji od 50 EUR, se mora plačilo izvršiti iz TRR kupca na TRR dobavitelja.
Pri tem je pomembno, da je gotovinsko plačilo omejeno in sankcionirano pri kupcu, ne pa tudi pri prodajalcu, ki tako plačilo sprejme. Prodajalec torej lahko sprejme gotovino tudi za večji račun od 50 EUR, pa za to ne bo sankcioniran. Prodajalcem predlagamo, da v primeru prekoračitve zneska 50 EUR kupce (pravne osebe, sp) kljub temu opozorijo na kršitev predpisa.
Fizične osebe lahko seveda še naprej kupujejo in plačujejo v gotovini brez omejitev oz. zanje velja omejitev iz Zakona o preprečevanju pranja denarja in sicer na 15.000 EUR.

Nakup od fizične osebe: kupec (pravna oseba, sp) lahko od fizične osebe kupi premično osebno premoženje  in plača v gotovini do zneska 15.000 EUR. Tu gre samo za premično osebno premoženje fizične osebe (osebni avto, računalnik…).  Pravna oseba, sp  ne sme plačati v gotovini fizični osebi za storitve ali za nepremičnine.

Nakup v tujini: pri plačilu z gotovino se upoštevajo predpisi države prodajalca oz. dobavitelja, torej naša omejitev na 50 EUR ne velja. V večini EU držav je gotovinsko plačevanje omejeno na 15.000 EUR. Potrebno pa je vedeti, da je pri iznosu gotovine iz Slovenije zneske nad 10.000 EUR potrebno prijaviti carinskemu organu.

Zaposleni kupuje v imenu pravne osebe, račun glasi na pravno osebo: to so npr. nakupi pisarniškega materiala, drugega materiala, znamk, točenje goriva in podobno. Tu navajamo več možnih kombinacij in omejitve.
a) zaposlenemu damo akontacijo za nakupe v gotovini, zaposleni kupuje in plačuje v gotovini, računi so omejeni na 50 EUR;
b) zaposleni založi svojo gotovino, zaposleni kupuje in plačuje v gotovini, zaposlenemu vrnemo založena sredstva v gotovini ali z nakazilom na njegov osebni TRR, računi so omejeni na 50 EUR;
c) zaposleni kupuje in plačuje s svojo osebno bančno kartico, zaposlenemu vrnemo založena sredstva v gotovini, računi so omejeni na 50 EUR;
d) zaposleni kupuje in plačuje s svojo osebno bančno kartico, zaposlenemu vrnemo založena sredstva z nakazilom na njegov osebni TRR, višina računov ni omejena;
e) zaposleni kupuje in plačuje s poslovno kartico pravne osebe, višina računov ni omejena.
Opozarjamo vas na varianto pod d), ki jo do sedaj nismo navajali kot dovoljeno. Trenutno obstajajo tolmačenja in zagotovila, tudi s strani Dursa, da je ta možnost dopustna. Vendar mora biti izvedba brezgotovinska tako v prvem kot v drugem koraku (prvotni nakup in vračilo založenih sredstev sta negotovinska).

Pa še to: razbijanje večjega računa na manjše (do 50 EUR) ne priporočamo. Kljub temu vas namreč lahko kaznujejo, ker se načrtno izogibate določilom zakona.

2. Izplačila dohodkov iz delovnega razmerja, povračila potnih stroškov

Dohodkov iz delovnega razmerja ni več dovoljeno izplačevati v gotovini, ampak samo na TRR fizične osebe. Tu gre za plačo, regres, odpravnine, nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom, potni stroški…. Izjeme so le redke (npr. pokojnine).

Največ vprašanj je v zvezi s potnimi stroški.
Akontacije potnih stroškov in povračila obračunanih potnih stroškov se obvezno nakazujejo na TRR fizične osebe. Med povračila potnih stroškov običajno štejemo:
– prenočevanje, hoteli
– prevozi, tudi letalski, taksi
– cestnine, parkirnine
– takse (letališke…)
– gorivo, če je službeno vozilo in je del obračuna potnega naloga
Kadar so vsi ti stroški del obračunanih potnih stroškov, potem ne padejo pod omejitve iz prve točke (50 EUR). Primer: hotelski račun je torej lahko večji od 50 EUR in je lahko plačan v gotovini; vendar morajo biti celotni potni stroški plačani na TRR fizične osebe, ki je potovala.
Enako velja za potovanja v tujini. Med povračila potnih stroškov pa ne moremo všteti npr. računa za razne nakupe; za take račune velja omejitev iz prve točke.

Posebnost za društva: omejitev izplačil potnih stroškov ne velja za društva in sicer za tisti del dejavnosti, ki se šteje za nepridobitno. Omejitev pa velja pri opravljanju pridobitne dejavnosti.

Posebnost za s.p.:  omejitev izplačil potnih stroškov ne velja za potne stroške nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika), omejitev velja samo za zaposlene pri sp.
 

Oglejte si še

Posebna ponudba

Za novo nastala podjetja

Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »

Posebna ponudba

Za nove stranke

V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »

Zakaj izbrati nas?

  • Bogate, 20 letne izkušnje na področju računovodstva.
  • Popolnoma se prilagajamo potrebam strank.
  • Preko razvejane mreže partnerjev nudimo najrazličnejše storitve.