Apollo Slogan
This is an example of a HTML caption with a link.

Prejemki d.o.o.

…………………………………………………………………………………..Marec 2019…………………Februar  2019

 

Minimalna plača 886,63 €
Minimalna osnova za PSV   !! 941,67 €
Povprečna bruto plača predpret.m. 1.729,15 €                      1.782,12 €
Povprečna bruto plača trimesečje 1.774,68 €                      1.757,14 €
Regres za dopust 1.210,41 €                      1.247,48 €
Do višine 70% povprečne plače predpreteklega meseca na zaposlenega  v RS se prispevki ne plačujejo.
 
Regres za prehrano med delom 6,12 €
Dnevnica – RS (od 6 do 8 ur) 7,45 €
Dnevnica – RS (od 8 do 12 ur) 10,68 €
Dnevnica – RS (nad 12 ur) 21,39 €
Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v Sloveniji vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice  zmanjša:

– za službeno potovanje od 8 do 12 ur se dnevnica zmanjša za 15%;

–  za službeno potovanje nad 12 ur se dnevnica zmanjša za 10%.

 
Kilometrina (službena pot) 0,37 €
Kilometrina (prevoz na delo) 0,18 €
Povračilo stroškov za prevoz na delo  se povrne do višine stroškov javnega prevoza od prebivališča  do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega prebivališča.

Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, sepovrne  strošek prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med  prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Odpravnina – odpoved zaposlitve 17.291,50 €                   18.127,30 €
Odpravnina zaradi odpovedi zaposlitve je določena kot pravica iz delovnega razmerja, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih  na podlagi 109. člena Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.
 
Odpravnina (upokojitev) 3.549,36 € 3.415,20 €
4.063,00 € (max)
Če se delavec upokoji, mu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
 
Jubilejna nagrada (10 let) 460,00 €
Jubilejna nagrada (20 let) 689,00 €
Jubilejna nagrada (30 in 40 let) 919,00 €
Delovna doba pri zadnjem delodajalcu.
 
Ločeno življenje 334,00 €
Terenski dodatek 4,49 €
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) 172,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) 84,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) 126,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 3. in 4 letnik) 167,00 €

 

 

 

 

Oglejte si še

Posebna ponudba

Za novo nastala podjetja

Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »

Posebna ponudba

Za nove stranke

V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »

Zakaj izbrati nas?

  • Bogate, 20 letne izkušnje na področju računovodstva.
  • Popolnoma se prilagajamo potrebam strank.
  • Preko razvejane mreže partnerjev nudimo najrazličnejše storitve.