Apollo Slogan
This is an example of a HTML caption with a link.

EBN – EUROPEAN BUSSINES NUMBER – podjetniška prevara

Ste te dni iz tujine prejeli pošto v kateri vas vabijo k vpisu v spletni poslovni imenik. Pozor! Gre za zavajujoče vabilo za vpis v spletno bazo oziroma evropski poslovni imenik.

(več …)

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je bil sprejet že lani novembra, določa vzpostavitev novega registra. To je register dejanskih lastnikov. Ta je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849.

Namen registra je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem omogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Register bo vodil AJPES.

Zakon navaja, da morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register Slovenije in sicer:

 • gospodarske družbe
 • zadruge
 • društva
 • zavodi
 • politične stranke
 • sindikati
 • verske skupnosti
 • ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen.

(več …)

FURS POOSTRENO NAD DELODAJALCE

Pri rednem nadzoru se je marsikateri delodajalec že srečal s pisnim pozivom o predložitvi obračuna davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja oziroma REK obrazcev. Sedaj pa FURS opozarja, da bodo v drugi polovici septembra 2017 poostrili nadzor nad tistimi delodajalci, ki za svoje zaposlene REK obrazcev ne oddajajo. Med dodatnimi nadzornimi
aktivnostmi tako načrtujejo tudi nadzore, ki jih bodo izvajali uslužbenci mobilne enote FURS. (več …)

PRIJAVITE RAČUNE V TUJINI

Na podlagi avtomatične izmenjave informacij bo Finančna uprava (FURS) v septembra 2017 pridobila podatke o finančnih računih slovenskih rezidentov,
ki jih imajo odprte v tujini. Tuje banke in hranilnice bodo poročale o vseh računih (transakcijski, depozitni, skrbniški), vključno s podatkom o
stanju na računu ali vrednostjo računa, v primeru depozitnega računa pa tudi o skupnem bruto znesku obresti. Račun v tujini je potrebno prijaviti
finančnemu uradu v roku 8 dni od odprtja. Poleg globe za prekršek (od 200 EUR naprej) se lahko zgodi, da bo finančna uprava preverila tudi morebitne
druge davčne nepravilnosti (npr. izvor premoženja).

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi računov oziroma dodatne informacije v zvezi s prijavo računov, smo vam na voljo za dodatna pojasnila.

DELO V TUJINI – TEŽAVE DOMA?

Če delate v tujini pri tujem delodajalcu in bi radi uredili davčne zadeve v Sloveniji, vam lahko pri tem pomagamo.

Svetujemo vam pri:
– formalnem postopku za ugotavljanje statusa davčnega rezidenta,
– napovedi računov, odprtih v tujini,
– napovedi dohodkov, prejetih v tujini,
– uveljavljanju stroškov v zvezi z delom v tujini,
– uveljavljanju davčnih ugodnosti iz mednarodnih sporazumov.

Zakaj? Osebe, ki se štejejo za slovenske davčne rezidente so zavezane za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki so jih dosegli v in izven Slovenije. Nerezidenti Slovenije pa so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji.

Za svetovanje nam pišite na elektronski naslov: tomaz@apolloplus.si ali nas pokličite na telefonsko številko 041 950 361

IZJAVA PO 45. ČLENU ZDDV-1 – sprememba roka za predložitev

Dne 27.6.2016 je bila v Uradnem listu RS, št. 45/2016 objavljena sprememba, ki vpliva na rok za predložitev izjave za obdavčitev prometa z nepremičninami ali storitev najema. To je potrebno v skladu s spremenjenim pravilnikom predložiti do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Do sedaj je bilo potrebno izjavo predložiti pred nastankom dogodka. Izjavo se tako kot do sedaj predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki na obrazcu DDV-Iz. Sprememba se uporablja za dobave blaga ali storitev, opravljene po 30. juniju 2016.

REGRES 2016

Bliža se datum do katerega bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust.
Le tega je potrebno izplačati do 1. julija. Do 1. novembra lahko regres izplačajo le tisti delodajalci, ki so se znašli v likvidnostnih težavah.
Najnižji bruto znesek regresa v letu 2016 znaša 790,73 EUR, najvišji za izplačilo do konca meseca junija pa 1.115,29 EUR.

(več …)

SUBVENCIJA ZAPOSLI.ME 2016/2017

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje je razpisal subvencijo za zaposlitev brezposelnih.
Subvencija omogoča pridobitev sredstev v višini od 5.000 do 7.000 EUR, če gre za zaposlitev s polnim delovnim časom oziroma sorazmerno manj, če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom.

(več …)

STATUS UPOKOJENCA PO 1.1.2016

Če ste upokojenci in istočasno:
– samostojni podjetniki popoldanci ali
– direktorji in družbeniki v svojih podjetjih, 
bodite pozorni na zadnje spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(več …)

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – pavšalisti

Preglednica za leto 2016

Naziv prispevka

Januar 2016

Februar 2016

Marec 2016

April 2016

Prispevek za PIZ

32,20

32,20

32,20

NI PODATKA

Prispevek za ZZ

32,67

32,67

32,67

32,67

Skupaj

64,87

64,87

64,87

 

(več …)

Oglejte si še

Posebna ponudba

Za novo nastala podjetja

Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »

Posebna ponudba

Za nove stranke

V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »

Zakaj izbrati nas?

 • Bogate, 20 letne izkušnje na področju računovodstva.
 • Popolnoma se prilagajamo potrebam strank.
 • Preko razvejane mreže partnerjev nudimo najrazličnejše storitve.