Apollo Slogan
This is an example of a HTML caption with a link.

FURS POOSTRENO NAD DELODAJALCE

Novica objavljena: 13.09.2017

Pri rednem nadzoru se je marsikateri delodajalec že srečal s pisnim pozivom o predložitvi obračuna davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja oziroma REK obrazcev. Sedaj pa FURS opozarja, da bodo v drugi polovici septembra 2017 poostrili nadzor nad tistimi delodajalci, ki za svoje zaposlene REK obrazcev ne oddajajo. Med dodatnimi nadzornimi
aktivnostmi tako načrtujejo tudi nadzore, ki jih bodo izvajali uslužbenci mobilne enote FURS.

Po Zakonu o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan izplačati plačo svojim zaposlenim najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Mobilne enote FURS bodo tako na terenu preverjate ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, plač tudi dejansko niso izplačali. Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače ali druga izplačila, ki
dejansko predstavljajo plače, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke. Sankcij pa bodo deležni tudi tisti delodajalci, ki plač dejansko niso izplačali in zaradi tega obveznost obračuna ni nastala. FURS bo namreč zbrane informacije posredoval Inšpektoratu za delo, saj ti delodajalci z neizplačilom plač, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

FURS na svojih straneh opozarja vse delodajalce, ki niso predložili REK obrazcev, naj to storijo čimprej. Globe za neoddajo REK obrazcev so namreč precej visoke in sicer od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca in od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo. Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa se obravnava kot kaznivo dejanje za katerega je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.

Namen nadzora je zagotoviti izpolnjevanje obveznosti delodajalcev, da ob izplačilu dohodka predložijo tudi REK obrazec. Ta je namreč podlaga za vzpostavitev terjatve na podlagi katere lahko nato FURS  izterja neplačane davke in prispevke. Hkrati pa bi FURS zaposlene pri delodajalcih opozoril tudi na dejstvo, da v kolikor REK obrazci niso oddani, kljub temu da je plača bila izplačana, se jim prispevki ne upoštevajo v pokojninsko osnovo, tako kot tudi ne obdobje v pokojninsko dobo.

FURS v obvestilu za javnost poziva vse zaposlene, da aktivno spremljajo ali delodajalci uresničujejo njihove pravice iz naslova zaposlitve, morebitne kršitve sporočajo pristojnim organom, predvsem pa sodelujejo v postopkih nadzora.

Celotno obvestilo za javnost pa je dostopno na spletnih straneh FURS
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Naknadne_kontrole_s_podrocja_davkov/Novice/2017/170905_nadzor_nad_nepredlagatelji_obracunov.pdf

Oglejte si še

Posebna ponudba

Za novo nastala podjetja

Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »

Posebna ponudba

Za nove stranke

V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »

Zakaj izbrati nas?

  • Bogate, 20 letne izkušnje na področju računovodstva.
  • Popolnoma se prilagajamo potrebam strank.
  • Preko razvejane mreže partnerjev nudimo najrazličnejše storitve.